Gwarancja

Możesz czuć się pewnie, że każdy produkt Sealy przetrwa nadchodzące lata. W razie wypadku produkty Sealy poparte są gwarancją. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci zaznać większego jeszcze większego komfortu.

Gwarancja jest skuteczna tylko wtedy kiedy produkt jest zakupiony u autoryzowanego dystrybutora Sealy. Okres gwarancji to: - 10 lat na materace Sealy Hybrid Classic i Style; - 3 lata na poduszki; - 2 lata na stelaże i akcesoria.

Jaka jest długość Gwarancji?

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu, z zachowaniem warunków podanych poniżej. W razie naprawy lub wymiany materaca bądź jego podstawy, Gwarancja obowiązuje od pierwotnego dnia zakupu.

Co obejmuje gwarancja?

Prawo do Gwarancji ma wyłącznie osoba, która dokonała zakupu materaca lub podstawy w punkcie sprzedaży i obejmuje tylko wady produkcyjne materaca lub podstawy, o ile te były normalnie użytkowane i obchodzono się z nimi prawidłowo.

Czego nie obejmuje Ograniczona Gwarancja?

Ograniczona Gwarancja NIE OBEJMUJE: zewnętrznego materiału materaca, odczuć zwiazanych z komfortem, wysokości łóżka, zacieków, nadpaleń, zagięć i innych uszkodzeń materaca lub podstawy wynikających z niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń wynikających z: użytkowania na niewłaściwej podstawie, zakupu produktu używanego, poekspozycyjnego bądź z widocznym uszkodzeniem, uszkodzeń spowodowanych użyciem na niewłaściwej ramie łóżka ani kosztów związanych z transportem, oględzinami lub usunięciem produktów. Ponadto normalne odciski ciała lub wgniecenie (nie związane z wgnieceniami podstawy) mniejsze niż 4 cm nie są objęte gwarancją. Jeśli zostanie stwierdzone, że wgniecenie zostało spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie lub z przyczyn innych niż wada produktu, przypadek taki nie będzie objęty gwarancją. Produkt znajdujący się w nieodpowiednim stanie sanitarnym, co oznacza znaczące zanieczyszczenie, powodujące iż: 1) nie można dokonać jego oględzin bez kontaktu z płynami organicznymi bądź innymi substancjami mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 2) zachodzi podejrzenie, że produkt był użytkowany niewłaściwie i niezgodnie ze zwyczajowym przeznaczeniem, nie jest objęty gwarancją.

Ten produkt spełnia wymogi trudnopalności. Niemniej jednak odporność materaca i podstawy na zapłon może być znacząco ograniczona, jeśli wystąpi jeden z poniższych przypadków: zewnętrzny pokrowiec materaca jest uszkodzony, rozdarty lub przedziurawiony, uchwyty są oderwane od materaca, materac i podstawa były niewłaściwie użytkowane, używano nieodpowiednich środków czyszczących bądź odplamiających. Materac i podstawa są trudnopalne, a nie ognioodporne, więc należy należy utrzymywać je z dala od otwartego ognia i silnych źródeł ciepła (takich jak lampy halogenowe, świece, grzejniki, uszkodzone przewody elektryczne itp.), które nie powinny też znajdować się w zasięgu dzieci. NIE PAL W ŁÓŻKU!

Co zrobić w razie problemów?

Skontaktuj się ze sklepem, w którym był zakupiony Twój materac lub podstawa. Jeśli sklep został zamknięty, bądź zmieniłeś miejsce zamieszkania, napisz bezpośrednio do naszego Działu Obsługi Klienta.

Aby Gwarancja była ważna, musisz: 1) być pierwotnym kupującym, to znaczy osobą, która kupiła materac (i/lub podstawę) w autoryzowanym punkcie sprzedaży w swoim kraju; 2) przedstawić dowód zakupu; 3) upewnić się, że produkt posiada oryginalną etykietę produktową.

Co zrobi Sealy w razie problemów?

Jeżeli zgłosisz reklamację przed upływem czasu Gwarancji i będzie ona dotyczyć wad objętych gwarancją, Sealy naprawi lub wymieni wadliwy produkt, według własnej decyzji, w rozsądnym terminie, bez kosztów transportu i oględzin. Sealy zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na produkt o identycznej bądź wyższej wartości i nie gwarantuje idealnego dopasowania do obecnego materaca lub podstawy.

Środek ochrony prawnej / Inne ograniczenia gwarancji

Wszelka dorozumiana gwarancja tego produktu, w tym dorozumiana gwarancja zbywalności lub przydatności do określonego celu, nie może przekraczać czasu obowiązywania niniejszej gwarancji, który rozpoczyna się w dniu zakupu przez konsumenta. Warunki niniejszej gwarancji stanowią dla konsumenta środek ochrony prawnej w wypadek uszkodzenia produktu w okresie gwarancyjnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności na zasadach określonych w gwarancji za przypadkowe szkody wynikające Z UŻYTKOWANIA TEGO PRODUKTU LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB ZA ZŁAMANIE tej lub innych, wyraźnych lub domniemanych gwarancji.

Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie w kraju zakupu i daje określone prawa, które mogą różnić się od siebie w poszczególnych krajach, nie ograniczając jednak Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów.

Zasady użytkowania produktu

Przenoś materac w pozycji pionowej, ułatwia to transport i pozwala zapobiegać uszkodzeniom. Dbaj o higienę materaca używając ochraniacza, zwłaszcza jeśli korzystają z niego dzieci. Nie zginaj materaca, nie stawaj ani nie skacz na nim, nie używaj środków chemicznych do czyszczenia na sucho, unikaj kontaktu jakichkolwiek cieczy z materacem. Nie umieszczaj żadnych elementów między materacem a jego podstawą. Nie usuwaj etykiet produktu, która musi pozostać przy materacu, aby gwarancja zachowała ważność. Gdy otrzymasz nowy materac, może on po rozpakowaniu z folii wydzielać zapach nowego produktu, który samoistnie zniknie, co można przyspieszyć poprzez wietrzenie. Nie odwracaj materaca do góry nogami. Tylko jedna strona materaca Sealy posiada warstwę komfortową, przeznaczoną do spania. Zalecane jest natomiast obracanie materaca w celu równomiernego dopasowania poszczególnych warstw do ciała. Choć poplamienie może się zdarzyć, staraj się unikać kontaktu materaca z wodą i innymi cieczami. Zalecamy używanie ochraniacza materaca i odkurzanie jego powierzchni, aby zachować go w doskonałym stanie. Aby usunąć plamy użyj łagodnego detergentu i chłodnej wody, które aplikuj delikatnie na powierzchnię materaca. Nie zamaczaj jednak materaca ani podstawy używając jakichkolwiek środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić materiał zewnętrzny i ograniczyć komfort korzystania z materaca.

Zakres Gwarancji

Gwarancja jest ważna od dnia zakupu. Za dzień zakupu uznaje się datę podaną na dokumencie zakupu. Jeśli zakupiony produkt nie jest już produkowany, Sealy zastrzega sobie prawo do określenia ceny detalicznej porównywalnego modelu, który zostanie użyty w celu wymiany.

Znajdź najbliższy sklep

Wypróbuj nasze niesamowite produkty w sklepie