• Privacy Policy

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności była ostatnio aktualizowana 19 listopada 2012 r.

W Tempur jesteśmy oddani ochronie Twojej prywatności i stosowaniu jasnych zasad, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje danych, które grupa spółek Tempur (“Tempur”) może gromadzić o Tobie; kiedy i jak korzystamy z tych danych; jak chronimy je; komu i dlaczego je udostępniamy; oraz o Twoim prawie do dostępu i kontroli sposobu w jaki korzystamy z Twoich danych.

1. Rodzaje danych jakie gromadzimy

Tempur gromadzi zarówno „dane osobowe” oraz „dane nie-osobowe” o swoich klientach, osobach zarejestrowanych i odwiedzających. Istnieją różnice w sposobie traktowania poszczególnych rodzajów danych, co zostało dalej wyjaśnione w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie Ciebie jako osoby indywidualnej. Gromadzone przez Tempur dane osobowe o Tobie mogą zawierać Twoje imię/nazwisko, adres (zarówno adres rozliczeniowy, jak i adres wysyłki), adres e-mail, informacje o karcie płatniczej, numer telefonu i informacje o produktach, które zakupiłeś od nas. Działy „Dane, które nam dostarczasz” i „Dane, które gromadzimy z innych źródeł” dalej wyjaśniają jakiego rodzaju dane możemy gromadzić od Ciebie i kiedy możemy to robić.

Dane nie-osobowe
Dane nie-osobowe to pewne anonimowe dane, które Tempur gromadzi o sposobie korzystania ze swojej strony internetowej przez odwiedzających i o użytkownikach swoich aplikacji na smartfony.

Dane nie-osobowe nie umożliwiają Tempur identyfikacji żadnego odwiedzającego jako osoby indywidualnej. Dane nie-osobowe zawierają informacje o stronach, które odwiedzający naszą stronę internetową otwierają, jak dużo kliknięć zajmuje im uzyskanie konkretnej informacji oraz rodzaje zakupów, których dokonują na naszej stronie internetowej i poprzez nasze aplikacje na smartfony. Udostępniamy dane nie-osobowe o odwiedzających naszą stronę internetową sprzedawcom, pomagającym nam administrować naszą stroną internetową lub pomagającym w sprzedaży naszych produktów. Gromadzenie przez nas danych nie-osobowych jest dalej wyjaśnione w dziale „Gromadzenie danych poprzez naszą stronę internetową i aplikacje smartfony”.

2. Dane, które nam dostarczasz
Gromadzimy dane osobowe, które nam dostarczasz podczas wizyty na naszej stronie oraz podczas zawierania z nami transakcji. Dla przykładu:

Składając zamówienie i dokonując zakupu
Gdy składasz u nas zamówienie, zarówno korzystając z naszej strony internetowej lub telefonicznie, możemy zbierać Twoje imię/nazwisko, adresy wysyłki i rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu, dane karty płatniczej oraz szczegóły Twojego zamówienia. Zbieramy te dane osobowe w celu realizacji Twojego zamówienia, włączając w to rozliczenie płatności i wysyłkę produktów do Ciebie.

Tworząc konto online
Gdy zakładasz konto w sklepie on-line możemy gromadzić Twoje imię/nazwisko, adres wysyłki, adres faktury oraz adres e-mail. Zbieramy te dane osobowe w celu założenia konta i dla administrowania nim. Zapisując się na otrzymywanie materiałów promocyjnych drogą listowną lub poprzez e-mail

Gdy zapisujesz się na otrzymywanie poczty lub e-maili promocyjnych lub żądasz od nas zestawu informacji o produkcie możemy gromadzić Twoje imię/nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. Gromadzimy te dane osobowe aby móc wysłać Ci informacje o produkcie i powiadomienia o specjalnych promocjach związanych z Twoimi preferencjami marketingowymi. Dodatkowo, możemy również, w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo, gromadzić określone informacje analityczne od odbiorców naszych e-maili promocyjnych, aby lepiej zrozumieć, które działania marketingowe interesują naszych klientów.

Jeśli zmienisz zdanie i chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, które wysyłamy do Ciebie, możesz zrobić to w dwojaki sposób, albo przez zastosowanie się do instrukcji „zrezygnuj” załączonej w każdym e-mailu marketingowym wysyłanym do Ciebie lub, alternatywnie, przez skontaktowanie się z nami i poinstruowanie o zmianie preferencji marketingowych przechowywanych dla Twojego konta.

Gdy rejestrujesz produkt
Gdy rejestrujesz u nas produkt Tempur możemy gromadzić dane o szczególnym produkcie, który zakupiłeś, włączając w to dane takie jak numer seryjny. Możemy również zwrócić się do Ciebie o dostarczenie danych o osobistych preferencjach, które zawierają pytania o Twoje gospodarstwo domowe i decyzje zakupowe, ale dostarczenie przez Ciebie tych informacji jest opcjonalne. Gromadzimy informacje o preferencjach osobistych ponieważ pomagają nam w rozwijaniu nowych produktów i działań marketingowych, które spełniają potrzeby klientów.

Gdy masz wkład w naszą stronę internetową
Gdy zamieszczasz ocenę produktu, referencje dla produktu lub inne treści na naszej stronie internetowej możemy gromadzić dane osobowe, a w tym Twoje imię/nazwisko, adres e-mail i treść Twojej oceny lub referencji. Gromadzimy te dane osobowe ponieważ pomagają nam zapewnić, że dostarczamy ścisłą i autentyczną opinię o naszych produktach.

Gdy zwracasz się o finansowanie
Gdy zwracasz się o finasowanie przez Tempur (Tempur Financing) lub jakąkolwiek inną formę finansowania, którą oferujemy, będziemy gromadzić od Ciebie określone dane osobowe, odnoszące się do Twojego wniosku. Przekażemy te dane osobowe bezpośrednio do banku/banków lub innych dostawców usług finansowych oferujących nam określone usługi finansowe. Nie będziemy przechowywać na naszych serwerach danych odnoszących się do Twojego wniosku kredytowego: raczej prześlemy je do właściwego administrującego dostawcy usług finansowych. Za wyjątkiem dostawców usług finansowych administrujących liniami kredytowymi (lub gdzie wymagane jest to przez właściwe prawo lub regulacje), nie dzielimy się danymi o żadnym wniosku o finansowanie, który składasz – ani wewnętrznie ani zewnętrznie z kimkolwiek innym.

3. Dane, które gromadzimy z innych źródeł
Gdy zapisujesz się na otrzymywanie informacji marketingowych od podmiotów trzecich (np. aby otrzymać katalogi produktów od nich), niektóre z tych firm dla celów marketingowych udostępniają dane osobowe o Tobie swoim zaufanym partnerom. Mogą robić to tylko jeśli takie udostępnianie jest zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi i właściwym prawem.

Okazjonalnie możemy otrzymywać od zaufanych partnerów dane osobowe, analizowane dla ich potrzeb biznesowych, a w tym imię/nazwisko i adresy ludzi, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie naszych drukowanych katalogów produktowych. Możemy również otrzymywać inne informacje od tych zaufanych partnerów, włączając w to aktualizowane dostawy i informacje adresowe dla naszych klientów, które wykorzystujemy aby utrzymać nasze dane zaktualizowane i aby zapewnić, że dostarczamy katalogi i promocyjne materiały w sposób właściwy.

Nigdy świadomie nie zbieramy danych osobowych o Tobie od podmiotów trzecich, gdy jest to niezgodne z preferencjami marketingowymi, które dla Ciebie przechowują lub z właściwym prawem.

4. Gromadzenie danych poprzez naszą stronę internetową i aplikacje na smartfony
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub używasz naszej aplikacji na smartfona, gromadzimy ograniczone nie-osobowe dane o Twojej wizycie. Mogą one obejmować dane o adresie Internetowego Protokołu Twojego komputera (“IP") lub indywidualnym numerze identyfikacyjnym Twojego smartfona (“IMEI”), jak również szczegóły dotyczące cookies i aktywnych tagów, przesyłanych na Twój komputer przez naszą stronę internetową.

Adresy IP i numer IMEI
Adres IP jest numerem automatycznie przypisanym do Twojego komputera lub telefonu komórkowego, kiedykolwiek korzystasz z Internetu. Podobnie, adres IMEI jest unikalnym numerem przypisanym to telefonu komórkowego, który jest używany w sieci GSM, aby pomóc w zidentyfikowaniu aktywnych urządzeń mobilnych. Te adresy są automatycznie transmitowane do nas przez Twój komputer lub telefon komórkowy zawsze jak wchodzisz na naszą stronę internetową lub używasz naszych aplikacji na smartfony. Wykorzystujemy te informacje by pomóc zdiagnozować problemy z naszymi serwerami i by administrować naszą stroną internetową i usługami na smartfony; jednakże, ten numer nie identyfikuje Twojego imienia/nazwiska, adresu e-mail, czy jakichkolwiek innych danych osobowych.

Cookies i targetowana reklama
Cookies są małymi plikami tekstowymi, które działają jak karta identyfikująca dla Twojego komputera. Są szeroko wykorzystywane dla działania stron internetowych lub dla zwiększenia ich efektywności. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, unikalne cookies są przesyłane do Twojej przeglądarki. Celem tych cookies jest rozróżnienie Twojej przeglądarki od innych przeglądarek, które odwiedzają naszą stronę internetową abyśmy mogli dostarczyć Tobie poprawioną i czasami bardziej spersonalizowaną funkcjonalność strony internetowej i aby umożliwić nam ulepszanie ofert naszej strony internetowej. Cookies mogą pozostać na Twoim twardym dysku po tym jak opuścisz naszą stronę internetową.

Cookies mogą zostać umieszczone na Twojej przeglądarce albo bezpośrednio przez nas (te są nazywane cookies bezpośrednie, first party cookies) lub przez podmiot trzeci działający w naszym imieniu (te są nazywane cookies stron trzecich). Cookies pierwszej strony umożliwiają nam rozpoznanie Ciebie, gdy wracasz na naszą stronę internetową i zapamiętanie produktów, które umieściłeś w swoim koszu na zakupy, zarówno gdy oglądasz inne obszary na naszej stronie internetowej, jak również gdy wracasz na naszą stronę internetową. Używamy także cookies stron trzecich (a w tym cookies umieszczanych przez Google, Inc. dla usług Google Analytics i Coremetrics, Inc. dla usług Coremetrics Analytics) by zebrać zagregowane informacje o liczbie i częstotliwości odwiedzających naszą stronę internetową i poszczególnych zakładek naszej strony internetowej, w celu poprawienie wyglądu i użyteczności tej strony internetowej. Dla uzyskania dalszych szczegółów o tym jak Google używa i chroni informacje zgromadzone dla usług Google Analytics, proszę odwiedź stronę http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Podobnie, dla uzyskania dalszych szczegółów o tym jak Coremetrics używa i chroni informacje zgromadzone dla usług Coremetrics Analytics, proszę odwiedź stronę http://www.coremetrics.com/company/privacy.php. Alternatywnie, jeśli chcesz zrezygnować z tropienia dokonywanego przez te podmioty trzecie dla celów analitycznych (opt-out), proszę odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Google Analytics) i odpowiednio http://www.coremetrics.com/company/privacy.php#optout (Coremetrics Analytics).

Korzystamy również z, będących podmiotami trzecimi agencji reklamy cyfrowej (włącznie z partnerami technologicznymi zajmującymi się reklamą internetową i współpracującymi sieciami wydawców) aby zamieszczać cookies stron trzecich poprzez naszą stronę internetową. Cookies stron trzecich pozwalają, będącym podmiotami trzecimi, naszym agencjom reklamy cyfrowej zbieranie danych o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych, którym partnerują, tak aby móc dostarczyć Tobie zindywidualizowane bannery reklamowe, które są dopasowane do Twoich konkretnych zainteresowań. Jednakże, te cookies nie zbierają danych, które umożliwiają zidentyfikowanie Ciebie jako osoby fizycznej, jak również nie łączymy zgromadzonych poprzez te cookies informacji z danymi osobowymi o Tobie.

Aktywne Tagi
Aktywne Tagi są małymi plikami obrazkowymi (znane jako „znaczniki pikselowe”, „clear gifs” lub „web beacons”), które nasza agencja reklamy cyfrowej, będąca podmiotem trzecim, używa dla rozpoznania specyficznych cookies osób trzecich, które umieszczają oni na Twojej przeglądarce (przez naszą stronę internetową lub przez stronę internetową, która była partnerem naszej agencji reklamy cyfrowej, będącej podmiotem trzecim). Przekazują oni informacje, że przeglądarka z rozpoznanymi cookies weszła na stronę lub na zakładkę na naszej stronie internetowej, w zależności gdzie aktywny tag jest zlokalizowany na naszej stronie internetowej. Dla przykładu, aktywny tag umieszczony na naszej stronie potwierdzenia zakupu zapisze, że przeglądarka z rozpoznanymi cookies dokonała zakupu. Aktywne Tagi nie mówią nam jednak, że specyficzna, zidentyfikowana osoba dokonała zakupu, ponieważ cookies są jedynie fiszką identyfikacyjną przeglądarki internetowej. Nie uzyskuje ona żadnych informacji, które umożliwiają zidentyfikowanie Ciebie jako indywiduum. Korzystamy z Aktywnych Tagów aby mierzyć efektywność naszych cyfrowych kampanii reklamowych i aby dostosowywać naszą stronę internetową do potrzeb odwiedzających poprzez obserwowanie jakie strony są odwiedzane i czy odwiedziny skutkują zakupem. W połączeniu z cookies, Aktywne Tagi pozwalają również naszym agencjom reklamy cyfrowej wybierać i zamieszczać na Twojej przeglądarce banery reklamowe, które są dla Ciebie najbardziej interesujące lub istotne.

Jak kontrolować cookies i targetowaną reklamę
Masz prawo wybrać czy chcesz przyjmować cookies na swoje urządzenia. Możesz skorzystać z tego prawa poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki w sposób odzwierciedlający Twoje preferencje co do cookies. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie cookies możesz nie mieć możliwości zapisania się na lub skorzystania z pewnych funkcjonalności strony internetowej, które uzależnione są od przyjmowania przez Twoją przeglądarkę cookies (takich jak przechowywanie produktów w Twoim koszyku). Odmowa przyjęcia cookies oznacza również, że będąca podmiotem trzecim, nasza agencja reklamy cyfrowej nie będzie mogła sprofilować Twoich zainteresowań lub dostarczyć Tobie stargetowanej reklamy.

Aby dowiedzieć się więcej o Twoich prawach w kontrolowaniu cookies i targetowanej reklamie rekomendujemy odwiedzenie wskazanych źródeł edukacyjnych podmiotów trzecich: www.youronlinechoices.eu i www.allaboutcookies.org.

5. Jak uzyskać dostęp i kontrolować swoje dane
Masz prawo dostępu do posiadanych przez nas swoich danych osobowych oraz do żądania uzupełnienia, poprawienia, zaktualizowania lub usunięcia tych danych. Dodatkowo masz prawo poinstruować nas o nie wyrażeniu zgody na kontaktowanie się z Tobą w sposób bezpośredni dla celów marketingowych, nawet jeśli uprzednio wyraziłeś na to zgodę.

Możesz korzystać ze wskazanych praw odwiedzając kontaktując się z nami telefonicznie, poprzez e-mail lub pocztą, korzystając ze wskazanych szczegółów:

Telefon: 801 006 015

E-mail: info@tempur.pl

Adres:
TEMPUR Polska Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2 54-614
Wrocław

6. Dzielenie się Twoimi danymi
Sieci społecznościowe

Oferujemy Tobie możliwość dzielenia się informacjami o naszych produktach i o naszej stronie internetowej, używając funkcjonalności „podziel się tym”. Oferujemy tę funkcjonalność w celu wzmożenia zainteresowania naszymi produktami wśród członków Twojej sieci speołecznościowej i aby umożliwić Tobie dzielenie się ze znajomymi opiniami i rekomendacjami o naszych produktach. Dzielenie się zarówno osobowymi, jak i nie-osobowymi danymi z siecią społecznościową może skutkować gromadzeniem tych danych przez firmy hostujące usługi sieci społecznościowej lub może skutkować upublicznieniem tych danych. Powinieneś zawsze przeczytać politykę prywatności każdej sieci społecznościowej, przez którą dzielisz się danymi, w celu zrozumienia ich specyficznych praktyk prywatności i korzystania z danych.

Spółki z Grupy
Możemy dzielić się danymi osobowymi, które gromadzimy z każdym innym członkiem z grupy spółek Tempur, w celu dostarczenia Tobie produktów i usług, które zamówiłeś, wysyłki komunikacji marketingowej zgodnie z Twoimi preferencjami marketingowymi lub gdy jesteśmy w inny sposób uprawnieni do takiego działania. Jednakże, w każdym czasie zapewniamy, że spółki z grupy Tempur używają Twoich danych osobowych wyłącznie w zgodzie z niniejszą polityką prywatności.

Dostawcy usług
Zatrudniamy inne firmy i osoby fizyczne w celu dostarczenia specyficznych usług i funkcji w naszym imieniu, w tym do prowadzenia i utrzymania naszej strony internetowej, przyjmowania zamówień, dostawy zestawów, wysyłki poczty i poczty elektronicznej (e-mail), zarządzania listą klientów, analizy danych, konsultacji marketingowe i asysta, dystrybucji sondaży klientom, zatwierdzania i realizacji płatności i zapewnianiu obsługi klienta. Wskazani dostawcy usług będą mieli dostęp do danych osobowych, których potrzebują dla dostarczenia swoich specyficznych usług lub funkcji i nie mogą ich używać dla innych celów. W każdym czasie zapewniamy, że używają oni Twoich danych osobowych wyłącznie w zgodzie z niniejszą polityką prywatności i że stosują właściwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych.

Pracujemy również z podmiotami trzecimi – agencjami reklamy cyfrowej dla dostarczenia w całej sieci reklam o naszej firmie. Te podmioty trzecie mogą wykorzystywać cookies i inne technologie w celu zbierania anonimowych danych o użytkownikach, którzy oglądają lub współdziałają z wyświetlanymi na naszej stronie internetowej reklamami. Dla uzyskania dalszych informacji zobacz rozdział zatytułowany „Gromadzenie danych poprzez naszą stronę internetową” powyżej.

Dla Twojej i naszej ochrony
Możemy udostępnić dane osobowe, gdy uznamy, że jest to konieczne dla działania zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami, orzeczeniami sądowymi lub wezwaniami organów państwowych; by wyegzekwować lub zastosować nasze Ogólne Warunki i inne porozumienia z Tobą; lub by chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Tempur, naszych klientów i naszych pracowników.

Przeniesienie działalności
Rozwijając naszą działalność możemy sprzedawać lub kupować podmioty zależne lub zorganizowane części przedsiębiorstwa. W razie takich transakcji, dane klientów co do zasady są jednym z przenoszonych aktywów biznesowych, ale pozostają przedmiotem zobowiązań odnośnie do prywatności, złożonych uprzednio tym klientom (o ile, oczywiście, klienci nie wyrażą odmiennej woli). Również, w mało prawdopodobnej sytuacji, że spółka z grupy Tempur lub większość z jej aktywów zostanie nabyta przez podmiot trzeci, dane klientów będą jednym z aktywów przeniesionych na nabywcę będącego osobą trzecią.

Udostępnianie
Naszą polityką jest nie udostępnianie dla celów marketingowych Twojego imienia/nazwiska i adresu pocztowego firmom spoza grupy spółek Tempur.

7. Międzynarodowe transfery
Twoje dane osobowe mogą być gromadzone lub przetwarzane przez nas, spółki z naszej grupy lub naszych dostawców usług dla celów opisanych w niniejszej polityce prywatności na terytoriach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Podczas gdy terytoria zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) mogą nie zapewniać takich samych standardów ochrony danych na podstawie lokalnego ustawodawstwa, jak te należące do EOG, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z i w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności.

Tempur przestrzega umów bezpiecznej przystani zawartych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią (U.S.-EU Safe Harbor Framework i U.S.-Swiss Safe Harbor Framework) przedstawionych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Tempur uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność z zasadami ochrony prywatności w ramach bezpiecznej przystani dotyczącymi ogłoszenia, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i zapewniania prawu skuteczności. Więcej informacji na temat programu bezpiecznej przystani oraz certyfikat uzyskany przez Tempur można znaleźć na stronie http://www.export.gov/safeharbor/

8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe
Chcemy abyś czuł się pewnie korzystając z naszej strony internetowej lub dokonując zakupu bezpośrednio od nas. Jesteśmy oddani ochronie danych osobowych, które gromadzimy. Wdrożyliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, które nam dostarczasz, przed ich nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem i przed przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nasz system zabezpieczeń uwzględnia protokoły uwierzytelniające użytkowników i dla ograniczenia dostępu. Jeśli przesyłamy dane osobowe poprzez sieci publiczne lub drogą radiową, dane te będą szyfrowane.

9. Prywatność dzieci
W sposób świadomy nie sprzedajemy towarów oraz nie gromadzimy danych osobowych i nie prowadzimy bezpośredniej reklamy w stosunku do osób poniżej 18 roku życia.

10. Odesłania (linki) do zewnętrznych stron internetowych
Jeśli jakakolwiek część naszej strony internetowej odsyła (linkuje) do innych stron internetowych, takie strony nie działają zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Sugerujemy abyś zapoznał się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności na tych innych stronach internetowych aby zrozumieć ich procedury gromadzenia, korzystania i udostępniania danych osobowych.

11. Zmiany w niniejszej polityce
W przyszłości możemy aktualizować niniejszą politykę. Zamieścimy na początku niniejszej Polityki Prywatności datę, w której była ona ostatnio aktualizowana oraz zalecamy abyś odwiedzał niniejszą stronę regularnie w celu zapoznania się z naszymi aktualnymi praktykami prywatności. Wszelkie dane osobowe, które gromadzimy od Ciebie będą przedmiotem postanowień prywatności udostępnionych Tobie w czasie ich gromadzenia, o ile nie wyrazisz odmiennej zgody.

12. Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz pytania odnośnie do naszej polityki prywatności lub prywatności i ochrony Twoich danych, możesz skontaktować się z nami w jeden ze wskazanych sposobów:

Telefon: 801 006 015

E-mail: info@tempur.pl

Poczta:

TEMPUR Sealy Polska Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2 
54-614 Wrocław